Info

  • Kategoria : Analiza SEO i pozycjonowanie
  • Data:31 czerwca 2018
  • Klient :Serwis z branży zdrowotnej
wzrost widoczności
doodle-1

Krótki opis projektu

Klient zgłosił się do nas po jednej z aktualizacji Google, która przez branżę nazwana została „medic update”. W wyniku tej aktualizacji jeden z jego serwisów zanotował znaczący spadek widoczności, który był równoznaczny ze spadkiem zarobków. Ciągła utrata widoczności jego serwisu powiększała się wraz z upływym kolejnych dni.

Kluczowe dla klienta było oczywiście zdefiniowanie potencjalnych problemów serwisu i powodów jego spadków, a następnie zaproponowanie odpowiednich zmian SEO i pomoc w ich wdrożeniu. Finalnie miało to spowodować zahamowanie trendu spadkowego w kwestii widoczności i ruchu oraz pomóc w odbudowie widoczności jego strony internetowej.

doodle-1

Krok 1

Crawl serwisu i zebranie informacji

W pierwszym kroku uruchomiliśmy pełny crawl serwisu klienta. Miał on za zadanie pomóc nam odnaleźć wszelkie problemy techniczne, które mogą mieć wpływ na widoczność serwisu. Równocześnie przystąpiliśmy do zebrania informacji na temat aktualizacji Google, w okresie, w którym serwis zanotował spadki widoczności. W kolejnym kroku skupiliśmy się na wszystkich przesłankach, które mogły mieć wpływ na stronę oraz przystąpiliśmy do realizacji audytu SEO, w którym spisaliśmy proponowane przez nas rozwiązania. 

doodle-2

Krok 2

Plan naprawczy i jego wdrożenie

W oparciu o zebrane dane, przygotowaliśmy szczegółowy audyt SEO, który zawierał wszelkie wykryte błędy techniczne oraz plan naprawczy. Zaproponowane przez nas zmiany SEO, zmiany w strukturze serwisu, uwagi odnośnie samych treści jak i propozycje odnośnie pozyskiwania  linków zostały przekazane klientowi oraz szczegółowo z nim omówione.

doodle-2

Krok 3

Wdrożenie audytu i efekty

Klient wykazał się tu pełnym profesjonalizmem i wszystkie nasze zalecenia wdrożone zostały w ekspresowym tempie. Sugestie wymagające dłuższego okresu czasu, realizowane były zgodnie z harmonogramem. Finalnie udało nam się wyhamować spadek widoczności i ruchu, ale ponadto, wdrożone przez nas w serwisie usprawnienia oraz plan redakcyjny zapewnił klientowi ponad 150% wzrost widoczności!

wzrost widoczności

Zainteresowany?
Sprawdź nasze usługi!